Date: 01.03.2022
Time: 00:00 - 00:00
Current | PL | Tagger

Obecny projekt standardu Europejskiego Standardu Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), opublikowany przez EFRAG, definiuje 178 wymogów dotyczących ujawniania informacji niezależnych od sektora, wymogi dotyczące ujawniania informacji w poszczególnych sektorach nie zostały jeszcze zdefiniowane. Te wymogi dotyczące ujawniania opisują setki pojedynczych punktów danych i ujawnienia opisowe, które należy zgłosić w raporcie czytelnym dla człowieka, a także w formacie cyfrowym i czytelnym dla maszyn. Zawiera punkty danych dotyczące zużycia wody i energii, emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia, różnorodności biologicznej, a także wielu aspektów społecznych, takich jak ujawnienia dotyczące siły roboczej. Polityki, cele i konkretne plany działania będą musiały być zgłaszane, aby zobaczyć, jak firmy będą stawić czoła wyzwaniom zmieniającego się świata i zmian klimatycznych.

W naszym webinarium podsumujemy wyzwania związane z samym procesem raportowania i publikacji, który obejmuje:

• Jak obliczać, gromadzić i konsolidować wymagane punkty danych przy użyciu rozwiązań partnerów AMANA.
• Korzystanie z oprogramowania do zarządzania ujawnianiem informacji, aby móc wspólnie pracować nad deklaracjami zrównoważonego rozwoju.
• Automatyzacja przepływu danych z różnych źródeł do raportów zarządczych w celu wyeliminowania procesów ręcznych i podatnych na błędy oraz optymalizacji procesu raportowania na ostatnim etapie.
• Opcje dotyczące formatowania i tworzenia błyszczących i gotowych do druku raportów w programie Word lub InDesign, a także raportów online.
• Cyfrowe znakowanie zrównoważonego rozwoju i sprawozdań finansowych za pomocą taksonomii ESRS lub ISSB XBRL.
• Audyt i publikacja raportu końcowego.

There are no upcoming events.

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem ESEF zakres tagowania dla sporządzania rocznych raportów ESEF kończących się po 01.01.2022 został znacznie zwiększony. Pełne notatki do sprawozdań finansowych muszą być dodatkowo oznaczone tagami bloków tekstowych, co stanowi nowe wyzwanie dla sporządzających sprawozdania finansowe i firm audytorskich.

W naszym webinarium zostaną zaprezentowane doświadczenia z pierwszego roku wdrażania ESEF, w szczególności dotyczące tagowania bloków tekstowych. Oprócz wymagań technicznych omówimy również praktyczne przykłady naszego inteligentnego oprogramowania SmartNotes.

There are no upcoming events.

SmartNotes Disclosure Management zwiększa efektywność tworzenia raportów rocznych i raportów iXBRL oraz pomaga we wdrażaniu wymagań związanych z raportowaniem ESEF. Wykorzystaj SmartNotes począwszy od importu danych, poprzez wprowadzanie poprawek, aż po publikację raportu rocznego w układzie gotowym do druku. SmartNotes eliminuje konieczność ręcznego zarządzania etapami pracy, dzięki czemu możesz skoncentrować się na istotnych treściach.

There are no upcoming events.

Rozporządzenie ESEF nakazuje spółkom giełdowym publikować swoje roczne sprawozdania finansowe w formacie cyfrowym iXBRL. W wielu krajach UE sprawozdania ESEF również wymagają audytu lub przeglądu. Głównym wyzwaniem audytowania raportów iXBRL jest walidacja techniczna, sprawdzenie tagów wybranych przez twórcę raportu oraz porównanie tradycyjnego formatu (PDF) z nowym formatem iXBRL. Audytowanie raportów iXBRL wymaga od audytorów nowej wiedzy i może być wykonane tylko za pomocą odpowiedniego certyfikowanego oprogramowania XBRL.

Począwszy od 2022 r., oprócz głównych sprawozdań finansowych, pełne noty do sprawozdań finansowych muszą być dodatkowo oznaczone tagami bloków tekstowych, co jest nowym wyzwaniem dla sporządzających sprawozdania finansowe i firm audytorskich. W ramach zapewnienia należy wziąć pod uwagę różne szczegóły techniczne i biznesowe.

W webinarium wyjaśniamy nową zasadę i pokazujemy, w jaki sposób Audytor XBRL może stawić czoła wyzwaniu oraz jakie nowe funkcje zostały wdrożone w wersji 1.2 w celu ułatwienia zabezpieczenia tagowania bloków tekstowych.

Audytor AMANA XBRL został opracowany na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia z setek projektów XBRL z wyraźnym naciskiem na przegląd i audyt raportów iXBRL zgodnie z rozporządzeniem ESEF. Co więcej, nasze oprogramowanie jest już z powodzeniem wykorzystywane przez wiele firm audytorskich, w tym firmy z Wielkiej Czwórki. W naszym webinarium przedstawimy Państwu funkcje i zalety Audytora XBRL przy badaniu raportów ESEF, a także nasze doświadczenia z pierwszego roku ESEF.

There are no upcoming events.

Spółki notowane na giełdach papierów wartościowych są zobowiązane przez wymogi ESEF do rozszerzenia zakresu publikowanego sprawozdania rocznego o informacje w standardzie XBRL, które to będą mogły być poddane odczytowi maszynowemu. Oferowane przez nas rozwiązania: XBRL Tagger i SmartNotes Disclosure Management pozwalają na wdrożenie złożonego technicznie standardu XBRL w sposób przyjazny dla użytkownika. Automatyczne oznaczanie tagami "kont" zdefiniowanych wg standardu IFRS, bezpośrednie pobieranie i aktualizacja danych z systemów źródłowych oraz liczne walidacje pozwalają dodatkowo zaoszczędzić czas i w pełni spełnić obszerne wymagania ESEF.

Wymagania w zakresie raportowania ESEF

Wszystkie notowane spółki muszą składać sprawozdania za rok 2020 w formacie XHTML.

...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF musi być raportowane z zastosowaniem taksonomii MSSF w formacie iXBRL.

...
Od roku 2020 "główne sprawozdania finansowe" muszą być oznaczone tagami ESEF.

...
Od roku 2022 noty muszą być oznaczone tagami bloków tekstowych "text block".

...
Informacje specyficzne dla danej jednostki gospodarczej muszą być oznaczone z zastosowaniem rozszerzenia taksonomii.

...
Rozszerzanie taksonomii jest dozwolone, jeśli nie jest dostępny odpowiedni znacznik ESEF, a rozszerzenie musi być zakotwiczone w podstawowej taksonomii ESEF.