Date: 04.01.2022
Time: 00:00 - 00:00
Current | PL | Tagger

Spółki notowane na giełdach papierów wartościowych są zobowiązane przez wymogi ESEF do rozszerzenia zakresu publikowanego sprawozdania rocznego o informacje w standardzie XBRL, które to będą mogły być poddane odczytowi maszynowemu. Oferowane przez nas rozwiązania: XBRL Tagger i SmartNotes Disclosure Management pozwalają na wdrożenie złożonego technicznie standardu XBRL w sposób przyjazny dla użytkownika. Automatyczne oznaczanie tagami "kont" zdefiniowanych wg standardu IFRS, bezpośrednie pobieranie i aktualizacja danych z systemów źródłowych oraz liczne walidacje pozwalają dodatkowo zaoszczędzić czas i w pełni spełnić obszerne wymagania ESEF.

Wymagania w zakresie raportowania ESEF

Wszystkie notowane spółki muszą składać sprawozdania za rok 2020 w formacie XHTML.

...
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF musi być raportowane z zastosowaniem taksonomii MSSF w formacie iXBRL.

...
Od roku 2020 "główne sprawozdania finansowe" muszą być oznaczone tagami ESEF.

...
Od roku 2022 noty muszą być oznaczone tagami bloków tekstowych "text block".

...
Informacje specyficzne dla danej jednostki gospodarczej muszą być oznaczone z zastosowaniem rozszerzenia taksonomii.

...
Rozszerzanie taksonomii jest dozwolone, jeśli nie jest dostępny odpowiedni znacznik ESEF, a rozszerzenie musi być zakotwiczone w podstawowej taksonomii ESEF.